Siltac EC

Innowacyjna metoda ochrony roślin przed szkodnikami.
 • Wysoka skuteczność działania.
 • Szerokie spektrum zwalczanych szkodników.
 • Brak pestycydów – brak pozostałości w roślinach.
 • Czysto fizyczny mechanizm działania.
 • Przydatny w strategiach antyodpornościowych szkodników.
Produkty-Siltac

Opis produktu

Siltac EC to nowatorskie rozwiązanie służące do skutecznej walki z wieloma szkodliwymi owadami i roztoczami, żerującymi na roślinach uprawnych. Preparat nie zawiera substancji aktywnych tradycyjnych, chemicznych pestycydów, w związku z tym nie posiada okresu karencji. Czyni to ochronę roślin znacznie bezpieczniejszą. Mechanizm działania preparatu na szkodliwe owady i roztocza ma charakter typowo fizyczny i opiera się na unikalnej technologii 3D-IPNS™ (Three-Dimensional Immobilizing Polimeric Net Structure), opracowanej w laboratoriach ICB Pharma. Skład preparatu Siltac EC opiera się na polimerach silikonowych. Po aplikacji na rośliny związki te tworzą na powierzchni ciała szkodników swoistą strukturę polimerowej sieci. Struktura ta powoduje natychmiastowe unieruchomienie szkodników i ich szybką eliminację. Siltac EC w mieszaninie z tradycyjnymi insektycydami zwiększa skuteczność przeprowadzanych zabiegów.

Eliminuje szkodniki

 • Mączliki
 • Miodówki
 • Wciornastki
 • Mszyce
 • Miseczniki
 • Przędziorki i inne roślinożerne roztocza

Zastosowanie

 • Drzewa owocowe
 • Rośliny jagodowe
 • Warzywa
 • Rośliny ozdobne
 • Zboża

Wielkość opakowania

 • 10 ml
 • 30 ml
 • 1 l
 • 5 l

Skład

Mieszanina polimerów, głównie silikonowych i siloksanów.

Zakres i sposób stosowania

Drzewka owocowe (ziarnkowe i pestkowe), rośliny jagodowe

Eliminowanie mszyc (w tym bawełnicy korówki), przędziorków, pordzewiaczy, larw miseczników, wielkopąkowca porzeczkowego, miodówek.
Zalecane stężenie: 0,12%–0,15% (120–150 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość wody: drzewa owocowe: 500–750 l/ha, rośliny jagodowe: 500–800 l/ha.

 

Warzywa (w gruncie i pod osłonami)

Eliminowanie mszyc, przędziorków, mączlików, ograniczanie liczebności wciornastków.
Zalecane stężenie: 0,12%–0,15% (120–150 ml preparatu w 100 l wody).
Ogórek: 0,1% (100 ml preparatu w 100 l wody).
Pomidor, papryka, oberżyna: 0,05%–0,07% (50–70 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość wody: Ilość cieczy użytkowej do zabiegu dobrać w zależności od wielkości roślin tak, aby zapewnić dokładne ich pokrycie preparatem.

 

Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)

Eliminowanie mszyc, przędziorków, larw miseczników, mączlików, ograniczanie liczebności wciornastków.
Zalecane stężenie:
Drzewa i krzewy ozdobne: 0,12%–0,15% (120–150 ml preparatu w 100 l wody).
Róże: 0,1% (100 ml preparatu w 100 l wody).
Pozostałe gatunki roślin ozdobnych: 0,05% (50 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość wody: Ilość cieczy użytkowej do zabiegu dobrać w zależności od wielkości roślin tak, aby zapewnić dokładne ich pokrycie preparatem.

 

Zboża ozime i jare

Zalecane stężenie: 0,15% (150 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 300–400 l/ha.

 

Preparat Siltac EC należy zastosować po pojawieniu się szkodników na roślinie.

W razie potrzeby zabieg powtórzyć po ok. 7 dniach lub później. Ze względu na specyfikę działania preparatu zabieg należy wykonać, pokrywając dokładnie cieczą użytkową wszystkie miejsca, gdzie żerują szkodniki. Siltac EC działa tylko interwencyjnie, gdy zostanie naniesiony bezpośrednio na żerujące szkodniki. Nie posiada właściwości zapobiegawczych – preparatu nie stosuje się przed pojawieniem się szkodników.

Siltac EC nie stwarza zagrożenia dla pszczół – wg wykonanych badań apitoksykologicznych. Mimo to nie powinno się wykonywać zabiegu w trakcie oblotu pszczół.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.