Pomonellix

Pomonellix to biologiczny środek ochrony roślin przeznaczony do zwalczania owocówki jabłkóweczki w uprawie jabłoni.

  • Bezpieczny dla konsumentów (bez pozostałości pestycydów).
  • Całkowicie bezpieczny dla środowiska naturalnego.
  • Całkowicie selektywny – wirus CpGV atakuje tylko larwy owocówki i nie wpływa ujemnie na organizmy pożyteczne.
  • Polecany w strategiach ochrony ekologicznej, IPO, BabyFood i naturalnych systemach ochrony roślin.
  • Zastosowanie w ciągu jednego sezonu ogranicza liczebność populacji owocówki jabłkóweczki w kolejnych sezonach.
  • Stosowanie nie powoduje powstawania odporności.
  • Wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu larw owocówki jabłkóweczki ras odpornych na insektycydy z różnych grup chemicznych.
Pomonellix

Opis produktu

Wirus CpGV to naturalny patogen i wróg owocówki jabłkóweczki. Wirus występuje naturalnie w ekosystemie. Zastosowanie biopreparatu Pomonellix zwiększa ilość naturalnego wroga (CpGV) i skuteczność zwalczania owocówki jabłkóweczki. Po zastosowaniu preparatu larwy przestają żerować w krótkim czasie po infekcji. Część larw pobiera cząstki wirusa przegryzając osłonkę jaja w trakcie wylęgu i zamiera zanim rozpocznie żerowanie. Pozostałe larwy pobierają wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania i giną w ciągu kilku dni. Pomonellix jest środkiem selektywnym, nie stwarza zagrożenia dla organizmów pożytecznych.

Wielkość opakowania

  • 1 l

Zawartość substancji czynnej

Bioinsektycyd zawiera entomopatogenicznego wirusa CpGV (Cydia pomonella Granulovirus z rodziny Baculoviridae) w ilości 1 x 1013 jednostek w litrze, w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą.

Zalecana dawka

Dawka: 1l/ha

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.