Miligard

Nawóz dolistny, poprawiający kondycję i stan zdrowotny roślin. Stosowany w integrowanej ochronie roślin jako wsparcie chemicznej walki z chorobami.

 • Stanowi efektywne źródło fosforu i potasu.
 • Poprawia wigor, kondycję i zdrowotność roślin.
 • Podnosi wytrzymałość na niekorzystne warunki wzrostu.
 • Zwiększa plon i poprawia jego jakość.

Pozwolenie MRiRW Nr 700/22 (z dnia 4 marca 2022 z późniejszymi zmianami)

ID 5097 Miligard 5kg REV-5097-202301-1-0-7_kwadrat
Preparat nie zawiera fosforynów ani kwaśnych węglanów (wodorowęglanów)

Opis produktu

Miligard jest przełomowym rozwiązaniem w dziedzinie nawożenia roślin. Użyta do jego wytwarzania technologia formulacyjna gwarantuje wysoką skuteczność nawozu. Na powierzchni traktowanych roślin tworzy się cienka warstwa nawozu – film, który stanowi istotny element wpływający na działanie biologiczne produktu. Rośliny stają się silniejsze i zdrowsze, przez co wzrasta ich wytrzymałość na niekorzystne warunki, np. choroby. Miligard może być stosowany do poprawy parametrów jakościowych plonów oraz jako wsparcie tradycyjnej, chemicznej ochrony roślin przed chorobami. W wielu sytuacjach pozwala na ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co zmniejsza ryzyko pozostałości pestycydów w owocach i warzywach.

Zastosowanie

 • Drzewa owocowe
 • Rośliny jagodowe
 • Warzywa
 • Rośliny ozdobne
 • Zboża

Wielkość opakowania

 • 1 kg
 • 5 kg
 • 10 kg
 • 20 kg

Skład

Zawiera fosfor (P) i potas (K) w innowacyjnej formulacji stymulującej skuteczność działania nawozu. Nie zawiera fosforynów i kwaśnych węglanów (wodorowęglanów):

 • potas (K jako K2O) – 44%,
 • fosfor (P jako P205) – 21%,
 • substancje błonotwórcze.

Zakres i sposób stosowania

Drzewka owocowe, rośliny jagodowe

Zalecana dawka: 4–5 kg/ha
Zalecana ilość wody: 500–800 l/ha
Wykonać 2–4 zabiegi dolistnie, w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeciętnie co około 7–10 dni. Zwykle pierwszy zabieg wykonuje się w dawce 5 kg/ha, a kolejne w dawce 4 kg/ha.

 

Warzywa uprawiane w gruncie

Zalecana dawka: 4–5 kg/ha
Zalecana ilość wody: 400–800 l/ha
Wykonać 2–4 zabiegi dolistnie, w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeciętnie co około 7–10 dni. Zwykle pierwszy zabieg wykonuje się w dawce 5 kg/ha, a kolejne w dawce 4 kg/ha.

 

Warzywa i rośliny ozdobne (pod osłonami)

Zalecane stężenie 0,4%–0,5% (40–50 g preparatu w 10 l wody).
Wykonać 2–4 zabiegi dolistnie, w trakcie intensywnego wzrostu roślin, przeciętnie co około 7–10 dni.

 

Zboża

Zalecana dawka: 4 kg/ha
Zalecana ilość wody: 200­–300 l/ha
Wykonać 2–3 zabiegi dolistnie, w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeciętnie co około 7–10 dni.

Miligard można stosować profilaktycznie lub w celu interwencyjnej poprawy kondycji roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.