Metacide Symbioz

Do glebowy mikrobiologiczny biopreparat do poprawy wzrostu roślin wpływający na zwiększenie plonów.  Nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych.

  • Promotor do poprawy wzrostu roślin;
  • Zwiększa życie mikrobiologiczne w glebie
  • Może być stosowany na wszystkich typach gleby;
  • Stwarza niekorzystne warunki dla rozwoju i bytowania szkodników glebowych takich jak: pędraki, opuchlaki, sprężykowate, drutowce, larw stonki ziemniaczanej a także niektórych nicieni;
  • Coroczne stosowanie preparatu Metacide sprzyja znacznemu zmniejszeniu ilości szkodników w glebie;
  • Biopreparat w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej;
  • Nie stwarza niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.

Preparat może być stosowany w aplikacji glebowej poprzez bezpośrednie opryskiwanie gleby lub przez fertygację. Metacide Symbioz można stosować z produktami biologicznymi i  nawozami. Warunkiem koniecznym działania preparatu jest umiejętne wprowadzenie preparatu do gleby.

Wycięte_opakowanie_1kg_nazwa

Wielkość opakowania

  • 0,1 kg
  • 1 kg
  • 5 kg

Zakres i sposób stosowania

Opryskiwanie gleby i jej uprawa

Przed założeniem plantacji wiosną lub jesienią

Zalecana dawka: 1-5 kg/ha
Zużycie roztworu roboczego l/ha: nie mniej niż 200 L

Fertygacja

W trakcie wegetacji

Zalecana dawka: 1-5 kg/ha
Zużycie roztworu roboczego l/ha: 1.000 L

Maczanie sadzonek

Przed sadzeniem

Zalecana dawka: 0,2 kg/5 l wody
Zużycie roztworu roboczego l/ha: 0,2 kg / 5 szt.

Opryskiwanie gleby bez uprawy

W trakcie wegetacji

Zalecana dawka: 1-5 kg/ha
Zużycie roztworu roboczego l/ha: 1.000 l /ha

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi.

Kontakt

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.