Megis

Preparat dolistny i doglebowy zawierający krzem i mikroelementy.
 • Wysoka biodostępność krzemu.
 • Wielokierunkowa aktywacja mechanizmów obronnych roślin.
 • Pozytywny wpływ na szereg procesów fizjologicznych.
 • Źródło mikroelementów.
 • Szerokie spektrum zastosowań i pozytywnych efektów.

 

Pozwolenie MRiRW Nr S – 1234/22 (z dnia 16 września 2022)

ID316 MEGIS 1L PL REV-316-202304-2-0-0_kwadrat

Opis produktu

Megis to nawóz zawierający wysoce przyswajalny krzem, mikroelementy oraz dodatkowe substancje podnoszące wytrzymałość roślin na różnego typu stresy. Zaawansowana technologia formulacji zapewnia wysoką biodostępność krzemu. Produkt wykazuje wielokierunkowe pozytywne działanie na rośliny, czego efektem jest znaczna poprawa jakości i wielkości plonu. Megis podnosi skuteczność walki z chorobami i szkodnikami roślin, stąd jest pomocnym narzędziem w integrowanej ochronie roślin.

Zastosowanie

 • Drzewa owocowe
 • Rośliny jagodowe
 • Warzywa
 • Rośliny ozdobne
 • Kukurydza

Wielkość opakowania

 • 250 ml
 • 1 l

Skład

 • krzem (Si) – 0,73% (2,5% kwasu ortokrzemowego),
 • cynk (Zn) – 0,6%,
 • miedź (Cu) – 1,0%,
 • molibden (Mo) – 0,2%,
 • bor (B) – 0,3%.

Zakres i sposób stosowania

Drzewka owocowe

Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Wykonać 3-5 zabiegów dolistnie, pierwszy zwykle po kwitnieniu, przeciętnie co 10-14 dni.

 

Rośliny jagodowe

Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha
Zalecana ilość wody: 500-800 l/ha
Wykonać 3-5 zabiegów dolistnie, pierwszy przed kwitnieniem, pozostałe po kwitnieniu do początków dojrzewania owoców, przeciętnie co 10-14 dni.

 

Warzywa i rośliny ozdobne (w gruncie)

Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha
Zalecana ilość wody: 500-800 l/ha
Wykonać łącznie 3-5 zabiegów dolistnie, od początku wegetacji i w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeciętnie co 10-14 dni.

 

Warzywa i rośliny ozdobne (pod osłonami)

DOLISTNIE: 0,1% (100 ml produktu na 100 l wody). Wykonać 3–5 zabiegów dolistnie, od początku intensywnego wzrostu roślin, przeciętnie co 10–14 dni.
DOGLEBOWO: 0,1% (100 ml produktu na 100 l wody). Wykonać 3–5 zabiegów doglebowo, przeciętnie co 10–14 dni.

Megis zaleca się stosować łącznie z produktem Alatis w celu wywierania korzystnego wpływu na kondycję roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.