Laminone

Biologiczny preparat o działaniu zapobiegawczym.

 • Możliwość stosowania w produkcji ekologicznej.
 • Szerokie spektrum działania, ogranicza choroby grzybowe i bakteryjne.
 • Nie powoduje powstawania odporności patogenów.
 • Bezpieczny dla środowiska.
 • Brak pozostałości pestycydów.
 • Działanie systemiczne – po wniknięciu do rośliny brak zmywania przez opad.
 • Bezpieczny dla upraw w każdej fazie rozwoju.
 • Bez okresu karencji (nie stosować w dniu zbioru).
 • Poprawa zdrowotności roślin.
 • Stosowany w okresie kwitnienia nie ogranicza procesu zapylenia (w przeciwieństwie do większości pestycydów).
Produkty-Laminone

Opis produktu

LaminOne to skuteczny biologiczny środek grzybobójczy, oparty na substancji czynnej – laminarynie. Środek stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, dzięki czemu wzmacnia się ich wytrzymałość na patogeny. Po zastosowaniu środka rośliny wytwarzają białka odporności, fitoaleksyny, oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych. Środek stosowany nalistnie wykazuje działanie układowe. Powoduje, że roślina włącza swój naturalny system obrony w celu zwalczania chorób grzybowych i infekcji bakteryjnych. Produkt należy stosować zapobiegawczo przed wystąpieniem objawów choroby.

Wielopoziomowy tryb działania

Laminaryna – substancja aktywna produktu LaminOne jest oligosacharydem o strukturze podobnej do produktów rozpadu ścian patogennych grzybów. Rośliny traktowane laminaryną rozpoznają sygnał podobny do ataku patogenu, na skutek czego uruchamiają naturalne mechanizmy obronne. W tak przygotowany sposób roślina jest w stanie odeprzeć atak w najgroźniejszym momencie infekcji chorób grzybowych i bakteryjnych.

 

Tryby działania:

 • Wzmocnienie i nasycenie ścian komórkowych –  efekt bariery fizycznej.
 • Produkcja fitoaleksyn – działanie hamujące rozwój patogenów.
 • Wytwarzanie białek PR (Pathogenesis-Related) – po wniknięciu do tkanki roślin, grupa białek odpornych na patogeny.

Wielkość opakowania

 • 1 l
 • 5 l

Zawartość substancji czynnej

Laminaryna (związek z grupy polisacharydów) – 5% (45 g/l)

Zwalczane patogeny

 • Jabłoń – zaraza ogniowa, parch jabłoni, choroby przechowalnicze (parch przechowalniczy, gorzka zgnilizna jabłek).
 • Grusza – zaraza ogniowa.
 • W celu poznania dokładnych dawek i terminów stosowania prosimy zapoznać się z etykietą rejestracyjną produktu LaminOne.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.