Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Zanim skorzystasz z serwisu, zapoznaj się z pełną treścią naszej polityki prywatności.

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dbamy bezpieczeństwo powierzonych nam Twoich danych osobowych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administrator danych

SYMBIOZ Sp. z o. o., z siedzibą ul. Przemysłowa 27A, 24-300 Opole Lubelskie, NIP PL7010852145 (dalej: „SYMBIOZ Sp. z o. o.”) przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania zawartych umów. Dane te są potrzebne w szczególności do zarejestrowania się w Serwisie, zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub usługi, korzystania przez Użytkownika z doradztwa oraz wszelkich uprawnień konsumenckich. Jeśli rejestrując się na jednej za naszych stron internetowych wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas SYMBIOZ Sp. z o. o. przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych trendów, promocji czy wyprzedaży, ale również informacji agrotechnicznych.

Cel przetwarzania

Administratorem danych osobowych jest firma SYMBIOZ Sp. z o. o., z siedzibą ul. Przemysłowa 27A, 24-300 Opole Lubelskie, NIP PL7010852145

Rodzaj danych

SYMBIOZ Sp. z o. o. przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

» Rejestracji i zalogowania się w jednym z serwisów (imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, numeru telefonu, adres poczty elektronicznej, hasła).

» Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie. PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury), NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę).

» W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywanie zamówień za pośrednictwem Serwisu lub korzystanie z informacji udostępnianych zarejestrowanym Użytkownikom.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

» Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia i zaniechania przetwarzania,

» Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych.

» Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłane są treści opracowane i udostępniane przez SYMBIOZ Sp. z o. o. np. newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie informacji handlowych, klikając na link umieszczony w stopce każdego newslettera lub informując o tym administratora danych osobowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

» za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres: info@symbioz.pl,

» telefonicznie, dzwoniąc na nr telefonu: 735 192 410,

» listownie, wysyłając stosowny dokument zawierający dane umożliwiające powiązanie nadawcy korespondencji z danymi udostępnionymi w jednym z serwisów SYMBIOZ Sp. z o. o., na adres: SYMBIOZ Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 27A, 24-300 Opole Lubelskie.

Powierzenie przetwarzania danych

SYMBIOZ Sp. z o. o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z SYMBIOZ Sp. z o. o., w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od SYMBIOZ Sp. z o. o. (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych innych podmiotów lub osób trzecich.

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji agrotechnicznych, handlowych oraz marketingowych drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. Poprzez newsletter oraz wiadomości SMS informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera i SMSów klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@symbioz.pl

 

Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

» Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

» Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.

 

Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

» konfiguracji serwisu,

» dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu,

» rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

» uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,

» utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

» poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

» optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez administratora,

» realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,

» analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartość,

» zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

» Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. YouTube,

» Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,

» Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google Adwords,

» Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak facebook.com.

Masz pytania?

Doradzimy, wyjaśnimy, pomożemy Ci w wyborze odpowiedniej technologii.
Formularz kontaktu
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.